Endüstriyel Alanlarda Ozon Çözümleri | Pakozon

Endüstriyel Ozon

Balık Çiftliklerinde Ozon Kullanımı

Balık yetiştirmede balıkların yaşadığı ortamın dezenfekte olması önem arz etmektedir. Uygun ortam olmadığında balıklar hastalığa yakalanmasına ya da gelişiminin geç olmasına bazı durumlarda ise ölümlerine sebep olmaktadır.
Ozonlama ile balık yetişen havuzlarda kalıntı bırakmayacak şekilde dezenfekte etmekle birlikte yüzeylerin, balık kasalarının, personel eşyalarının, ürün paketlerinin ozonlu su ile yıkanması sağlanarak tüm tesiste dezenfeksiyon ve temizlik sağlanabilir. Ayrıca balık depolamada ve nakliyede ozonlu buz ürünü tazeliğini 12 – 13 güne kadar korumaktadır.

Gıda Üretim ve Depolama Tesislerinde Ozon Kullanımı

Gıda üretim tesislerinde ozonlu su kullanılarak hiçbir kalıntı bırakmadan hijyen sağlanabilmektedir. Ayrıca gıdaların raf ömrü 2 katına kadar artmaktadır.  Gıda tesislerinde çalışan personelin steril olması çok önemlidir. Girişte ellerin ve ayakların dezenfeksiyonu, kullanılan çatal, bıçak, kaşık, gibi araç gereçlerin, yüzeylerinin dezenfeksiyonu ozonlu su ile yapılabilmektedir.
Ayrıca sebzelerin ve meyvelerin üzerinde bulunan pestisitin (Zirai İlaç Kalıntısı) giderilmesinde etkilidir ve kalıntı bırakmamaktadır. Ozon uygulanan sebze ve meyvelerde bakteri, küf, mantarların oluşumu engelleneceğinden raf ömrünün 2 katına kadar uzaması mümkün olmaktadır.
Ozon gıda depolamada kullanılarak havada bulunan bakterileri ve zararlıların gelişmesi engellenmekte ve yok etmektedir.

Havuzda Ozon Kullanımı

Avrupa’da ve Amerika’da ozon uygulaması ile havuzların dezenfeksiyonu yapılmaktadır ve bazı bölgelerde klor tamamen yasaklanmıştır.  Havuzlarda kimyasalların verdiği zararlı ve kalıcı etkilerin olmaması güvenli ve kaliteli bir havuza kavuşmamızı sağlayacaktır. Havuzları ozonlayarak %70- %80 oranında kimyasal kullanımı azaltılabilir. Kullanım kolaylığı ve devamlı otonom olarak uygulama yapılabilmesi ile bakım maliyetlerini minimize etmektedir.
Havuzumuzu ozon gazı ile dezenfekte ederek, sudaki kokuyu ve bulanıklığı giderir. Ayrıca ozon gazının tekrar oksijene dönüşmesi suyun kalitesiyle birlikte oksijen oranını yükseltmektedir. Virüsleri, Mantarları, Sporları ve bakterileri kalıntı bırakmadan çok kısa sürede ve en etkili şekilde yok eder.

Kırmızı Et ve Kesimhanelerde Ozon Kullanımı

Ozonlu su ile yıkanan etlerin dayanımını ve raf ömrü artmaktadır. Ayrıca kesimhanede kullanılan araç ve gereçler ozonlu su ile yıkanarak hijyen sağlanabilir.
Kırmızı etin dayanımı açısından en önemli sorun Salmonella ve Listeria bakterilerinin oluşmasını engellemek ve yok etmektir. Üreticiler bu bakterilerden korunmak için klor kullanırlar. Ancak klor belirli zaman içerisinde THM ve Tri-Halometan oluşturmaktadır. Bu maddeler çok yüksek kanserojen madde içermektedir. Ayrıca klor etin yüzey rengini bozması üreticiyi zor durumda bırakmaktadır. Ozon ile yıkanan bu ürünlerde etin dayanımı 45 güne kadar yükselmektedir. Renk değişimi olmamaktadır ve hiçbir kalıntı kalmamaktadır. Paketlemede ozon gazı kullanılarak bakterinin tekrardan üremesi engellenmektedir. Bu sayede ürünlerin raf ömrü artmaktadır. 

Su Tesisleri ve Su Depolarında Ozon Kullanımı

İçme sularının sterilizasyonunda ve doğal su üretiminde tüm firmalar ozon gazı kullanmaktadır. Ozon gazı ile içme sularının sterilizasyonunu yapılmaktadır. Sterlizasyon sonrasında oksijene dönenerek hiçbir kalıntı bırakmamaktadır. İçme ve kullanım sularında ozon gazı uygulaması TSE tarafından onaylanmış ve TSE EN 1278 no'lu standartlarında yayımlanmıştır.
Su sebillerinde gözle görünür ya da görülmeyen kirlilikler, bakteriler, virüsler bulunmaktadır. Bu zararlılar en etkili yöntem olan ozon ile sterilize edilmektedir.
Yapılan araştırmalarda su depolarının %98’inin halk sağlığını tehdit ettiği görülmüştür. Bu durum tifo, kolera, dizanteri, mide ve göz enfeksiyonu gibi hastalıklar sebep olmaktadır. Su depolarında ozonla sterilizasyon işlemi yaparak tüm bu zararlılardan kurtulabilirsiniz.

Tarım ve Seralarda Ozon Kullanımı

Seralardaki havanın çok nemli ve sıcak olması sebebiyle ortamda çok zararlı yaşamaktadır.
Seracılık sektöründe bitkilerin ve çiçeklerin dezenfeksiyonu kimyasallar, güneş enerjisi, sıcak buharla ve ozonla yapılabilmektedir.
Güneş Enerjisi Yöntemi ve Sıcak Buhar Yöntemi çok pahalı ve tam etkili koruma sağlamamaktadır. Kimyasal dezenfeksiyon yöntemi ise Avrupa’nın ve Amerika’nın birçok ülkesinde yasaklanmıştır. Bu yöntem insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu sebeple en etkili yöntem ozon olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ozon gazına 2000 yılında FDA (Dünya Sağlık Örgütü) ve USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dairesi) hem sulamada hem de havalandırmada ozona onay vermiştir.

Tavuk Çiftliklerinde Ozon Kullanımı

Ozon gazı ile piliçler daha sağlıklı yetişir. Kanserojen etkisinin olmaması ve kalıntı bırakmaması en büyük avantajıdır. Diğer yöntemlerle kıyaslandığında ise ekonomik ve etkili olması ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca etin raf ömrüne etki eden salmonella, e-coli bakterilerini tamamen yok eder ve arındırır. Üretim çiftliklerinde ozon uygulaması ile hayvanlar sağlıklı beslenir bu sayede ilaç, aşı, telef olma gibi maddi zararların önüne geçilebilir.
Ozon uygulaması yumurtaların raf ömrünün uzatabilir. Nem kaybından büzüşmemesi için yumurtaların depolandığı bölümlerde yaklaşık %90 oranında neme ihtiyaç vardır. Bu oranda ise bakteri ve küf gibi zararlılar hızlı çoğalır.  Ozon gazı, yüksek nem ile 0 derece 8 – 9 Ay’a kadar küf ve bakteri gelişimi ortadan kaldırılabilir.